Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Νικόλαος Μπάρκας, δρ. πολιτικός μηχανικός, msc
Αντιπρόεδρος: Μηνάς Παπαδόπουλος, δρ. πολιτικός μηχανικός
Ταμίας: Δημήτρης Κεραμίδας, δρ. ηλεκτρολόγος μηχανικός
Γραμματεία: Δώρα Μαυρίδου, Ρίκα Δεληγιαννίδου, αρχιτέκτονες μηχανικοί
Τεχνική Υποστήριξη: Κυριάκος Κυριάκου, ηλεκτρολόγος μηχανικός