Επιστημονική επιτροπή

Διονύσιος Ευθυμιάτος, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δημήτρης Κεραμίδας, τμήμα μελετών - εξοπλισμού ΕΡΤ3
Σπύρος Κουζούπης, επ, καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Χρήστος Κουτσοδημάκης, σύμβουλος ακουστικής MSc
Ιωάννης Μουρτζόπουλος αν. καθηγητής Π.Π.
Γιώργιος Μπάμνιος, καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Νικόλας Μπάρκας, επ. καθηγητής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Παπαδέλης, επ. καθηγητής Α.Π.Θ.
Γεώργιος Παπανικολάου, αν. καθηγητής Α.Π.Θ.
Δημήτριος Σκαρλάτος, επ. καθηγητής Π.Π.
Χαράλαμπος Σπυρίδης, καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Μιχάλης Ταρουδάκης, αν. καθηγητής Π.Κ. & Ι.Τ.Ε.
Μανώλης Τζεκάκης, καθηγητής Α.Π.Θ.
Αθανάσιος Τροχίδης, καθηγητής Α.Π.Θ.

Νικόλαος Τσινίκας, καθηγητής Α.Π.Θ.